AVG voor de VvE (privacy verklaring)

AVG voor de VvE

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verenigingen van Eigenaars (VvE) hebben hier ook mee te maken; een VvE verwerkt tenslotte persoonsgegevens van haar leden, bijvoorbeeld voor het uitsturen van uitnodigingen voor vergaderingen, voor de maandelijkse incasso van de VvE-bijdrage of bij gebruik van kentekenregistratie. Lees hieronder 4 belangrijke aandachtspunten voor VvE’s:

1. Houd een register van verwerkingsactiviteiten bij
 • Welke persoonsgegevens de VvE verwerkt?
 • Met welk doel zij dit doet?
 • Waar de persoonsgegevens vandaan komen?
 • Met wie de VvE de persoonsgegevens deelt?

Hoe dat register eruitziet (digitaal of op papier) is niet aan regels gebonden.

2. Vraag expliciet toestemming aan VvE leden

Een VvE moet toestemming van haar leden hebben om persoonsgegevens te verwerken. Op welke manier een VvE dit regelt, schrijft de AVG niet voor. Wel is het aan de VvE om aan te tonen dat ze toestemming heeft gekregen. Een geldige toestemming is:

 • vrijelijk gegeven. Als VvE mag je een lid niet onder druk zetten om toestemming te geven.
 • duidelijke toestemming. Het moet duidelijk zijn dat er toestemming verleend is. Bijvoorbeeld door een mondelinge of schriftelijke verklaring. Je mag dus niet uitgaan van het ‘wie zwijgt stemt toe-principe’.
 • specifiek. Een gegeven toestemming geldt steeds voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Zo mag de lijst van e-mailadressen van de VvE-leden voor de vergadering niet gebruikt worden voor de uitnodiging van een buurtbarbecue.
 • geïnformeerd gegeven.De VvE moet haar leden informeren over:
  • de identiteit van de VvE als organisatie.
  • het doel van elke verwerking waarvoor de VvE toestemming vraagt.
  • welke persoonsgegevens de VvE verzamelt en gebruikt.
  • het recht dat leden van de VvE hebben om de toestemming weer in te trekken.
3. Stel een privacyverklaring op

Onder de AVG heeft een VvE een informatieplicht. Dit betekent dat een VvE verplicht is om leden duidelijk te informeren over wat de VvE met persoonsgegevens doet. Dit kan met een privacyverklaring. Zorg ervoor dat de VvE-leden over deze privacyverklaring kunnen beschikken.

In een privacyverklaring staan de rechten van de VvE-leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op inzage en het recht op correctie van gegevens, maar ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht van bezwaar.

4. Meld een datalek altijd

Is er sprake van een datalek (bijvoorbeeld omdat de laptop van de voorzitter is gestolen met daarop de persoonsgegevens van VvE-leden).Dan moet je dit datalek als VvE vastleggen en hiervan formeel melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook meld je een datalek bij de leden van de VvE.

Bron: Vereniging Eigen Huis