Inschrijving VvE bij Kamer van Koophandel

.

VvE’s moeten zijn ingeschreven in het handelsregister. Daarnaast stelt de wet dat ook alle VvE bestuursleden moeten zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Kvk). De verantwoording van het inschrijven berust bij de bestuurder zelf. Doet de bestuurder dit niet dan geldt dat (officieel) als een economisch delict. Echter, in de praktijk vormt de Kvk inschrijving voor veel bestuurders nog een drempel.

Wist u dat de Kamer van koophandel een praktische site heeft waarbij VvE bestuursleden zichzelf eenvoudig kunnen in- en uitschrijven:

Bron: Kamer van koophandel