Lekkage of schimmel

Lekkage of schimmel

Zowel in de media als in de dagelijkse praktijk worden VvE’s met regelmaat geconfronteerd met aanhoudende klachten over schimmel (in de woning) waarbij de bewoner of eigenaar vindt dat de VvE verantwoordelijk is. Hoe zit het en hoe kan je hier als VvE zo efficiënt mogelijk mee om gaan?

Iedere VvE is verantwoordelijk voor de schadegevolgen van het doorlaten van vocht via het dak of buitengevel naar het privégedeelte. Echter, een verschil tussen lekkage en schimmel is dat lekkage door de verzekering wordt aangemerkt als een (plotseling) onzeker voorval en schimmel (in principe) wordt veroorzaakt door vochtige lucht, in de woning zelf. Meestal is dit ook een geleidelijk proces. Nu kunnen er verschillende oorzaken zijn voor een hoge luchtvochtigheid. Maar het probleem ontstaat meestal als de klachten serieus zijn en de opstalverzekering heeft laten weten dat het géén lekkage betreft maar schimmel..

Bij onvoldoende ventilatie of bij een slecht onderhouden gebouw, is het namelijk logisch dat er een keer schimmel gaat ontstaan. Een verzekeraar beredeneert dan ook dat er bij schimmel geen sprake is van een onzeker voorval. En omdat de verzekering geen onderhoudsfonds is, wordt de schade dan niet uitgekeerd. Op zich begrijpelijk maar in de praktijk is dit het moment dat de discussie binnen de VvE ontstaat. Meestal beredeneert de VvE’s dat er door een onafhankelijke partij is vastgesteld dat de’andere eigenaren’ niet verantwoordelijk zijn en de betreffende bewoner het maar zelf moet oplossen, terwijl deze bezwaar maakt omdat hij/zij vindt dat ze er niets aan kan doen. En, de hamvraag is dan: wie gaat als eerste (bouwkundige) actie ondernemen en wie betaalt de kosten..

Het meest praktische is vaak dat het VvE bestuur aanstuurt op een nader bouwkundig onderzoek. Ook al is het voor duidelijk. Vaak kan bijv. met infrarood apparatuur (dus, zonder hak en breekwerk) snel vastgesteld worden wat de oorzaak is. Echter, zo’n onderzoek kost geld. Praktisch is dan om vooraf duidelijke afspraken over de kosten te maken.

In de meeste gevallen biedt de akte voldoende duidelijkheid over de kosten. Maar praktisch is om dit nog wel even te bevestigen. Zeker, als de kosten vooraf niet bekend zijn. In veel praktijk gevallen blijkt namelijk toch dat een lekkende leiding (in de woning) of het aantal bewoners dat in het appartement woont de oorzaak van de regelmatige condensvorming met schimmel tot gevolg. En, daar kan de VvE weinig aan doen..

Echter, ook komt het voor dat er schimmel ontstaat doordat er bijv. iets mis is met de spouw van de buitengevel (onvoldoende interne gevel ventilatie), èn hiervoor is de VvE wel degelijk voor verantwoordelijk.

Belangrijk is om het niet op een conflict te laten aankomen, tijdig over te gaan tot een nader onderzoek en eerst naar bouwkundige oorzaken te zoeken.

Bron: Praktijk situatie bij complex met veel koudebruggen