Nietig en vernietigbaar

Bekend is dat VvE besluiten die op grond van de wet verboden zijn of volgens het Model Reglement uitgesloten zijn, juridisch gezien nietig zijn.’ Daar staat tegenover dat rechtsgeldig genomen vergaderbesluiten ‘vernietigbaar’ zijn wanneer één van de eigenaren binnen 30 dagen (na bekend worden van het besluit) de kantonrechter hier om verzoekt en deze hier vanwege een zwaarwegende reden mee akkoord gaat.

In de praktijk gaat men er daarom vaak vanuit dat als er binnen 30 dagen  geen bezwaren zijn de VvE verder kan met het uitvoeren van een vergaderbesluit.

Bij een grote VvE (met veel onder splitsingen) die redelijkerwijs verlangde dat het sluitplan overeenkwam met de eigendomsrechten van de akte, liep dat echter  even anders. Toen namelijk bleek dat het VvE bestuur niet kon hard maken dat dit ook in het bouwbestek was overeengekomen (waar zij vooraf heel stellig over was), kon zij zich ten opzichte van de mede-eigenaar/ project ontwikkelaar  niet meer beroepen op het feit dat deze eigenaar niet binnen de 30 dagen termijn bezwaar had aangetekend.

Een correct genomen vergaderbesluit kan toch ongeldig of ‘nietig’ zijn als blijkt dit gebaseerd is op een overeenkomst die nooit heeft bestaan en in een dergelijk geval, is de 30 dagen termijn ook niet van toepassing.

Bron: Praktijk casus 2017