Airbnb / Bed & breakfast / Pension

Airbnb / Bed & breakfast / Pension
Ongeacht of een gemeente Airbnb verbiedt, is het niet toegestaan een privégedeelte van een VvE (voorzien van een woonbestemming) commercieel te verhuren, zonder toestemming van de VvE. Zonder toestemming heeft de VvE het recht maatregelen te nemen om de ongewenste situatie te beëindigen.

Maar wat als de betreffende woning is verhuurd.. en de huurder de woning via Airbnb de woning onderverhuurd? Op 9 mei 2017 heeft het hof Den Haag arrest gewezen in een Airbnb-zaak waarbij de huurder de huurwoning gedeeltelijk onderverhuurde via Airbnb. Aan de hand van 42 reviews door toeristen, vond het hof het dat het algehele verbod om een gehuurde woning geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren was overtreden. NB. Omdat er sprake was van een algeheel (onder)verhuur verbod, is er ook geen onderscheid gemaakt tussen de wijze van verhuren, de duur van de verhuur of de doelgroep waaraan wordt verhuurd.

Omdat het verhuren van een woning door een huurder wordt aangemerkt als een ernstige verwijtbare tekortkoming, die geldt als een eenzijdige opzeggingsgrond bij een huurovereenkomst (wanprestatie), biedt dit voor

eigenaren (die stellen dat zij niet door hun huurder vooraf waren geïnformeerd) ook geen legitieme reden de huurovereenkomst nog voort te zetten. Immers, een huurovereenkomst die op basis van vervalste gegevens tot stand is gekomen, kan eenvoudig vanwege bedrog eenzijdig worden vernietigd.

Alleen, wanneer de VvE door een formeel besluit toestemming voor een Airbnb heeft verleend, ontslaat dit een eigenaar ten opzichte van de VvE van zijn verplichtingen.

Bron: Nieuwsbrief Rijssenbeek advocaten (artikel 7.4 van de AV 1994)