Led verlichting

Bij veel VvE’s wordt gesproken over het besparen van energie en staan VvE leden kritisch tegenover onderhoudskosten bij lampvervanging. Vaak wordt hierbij voorgesteld de kapotte lampen maar direct te vervangen door led verlichting.

Uiteraard klopt het dat de betreffende lamp (voor zover het armatuur past) dan minder energie zal verbruiken maar verder zal de VvE weinig van de kostenbesparing merken omdat zij nog voor het herstel van iedere defecte portieklamp voorrijkosten moet betalen. Om energiekosten te besparen is het dan ook praktischer alle verlichting in één keer te vervangen.

Een belangrijk voordeel van led verlichting is natuurlijk dat de energie kosten 5x lager zijn en dat de lampen gemiddeld ook nog 5x langer mee gaan. Echter, een nadeel is dat de aanschaf en montage van led verlichting vaak een veelvoud kost ten opzichte van vervanging door normale verlichting. En, omdat het dan meestal om de aanschaf van grote hoeveelheden lampen gaat, hebben veel VvE’s met betrekking tot hun onderhoudsreserveringen hier nog geen rekening mee gehouden. Actueel wordt dan ook de vraag wanneer de VvE de investering terugverdient.

Los van het feit dat een VvE met led verlichting meer lichtzekerheid heeft (dus minder kans op kapotte lampen), blijkt in de praktijk dat de extra investering meestal pas na 4 jaar terugverdiend gaat worden omdat de lagere onderhoudskosten vaak pas na 4 jaar opwegen tegen de hogere aanschafkosten.

Het meest praktische om de investeringskosten omlaag te brengen, is uitvoering in eigen beheer of het creëren van schaalvergroting d.m.v. gezamenlijke offerte aanvragen.

Bron: Praktijk ervaring