Voorkom crimineel gebruik bij (tijdelijke) verhuur, 5 maatregelen

Voorkom crimineel gebruik bij (tijdelijke) verhuur, 5 maatregelen

Stel u beschikt over een appartement, woning, loods, bedrijfspand of schuur die u (tijdelijk) wilt verhuren. U wilt natuurlijk dat ze uw bezit op een nette manier gebruiken. Check daarom wie de huurder is en maak daar goede afspraken mee. Voorkom dat criminelen uw appartement of bedrijfsruimte gebruiken voor illegale activiteiten.

Stel dat in uw verhuurde woning of bedrijfspand criminele activiteiten worden ontdekt. Dan moet u aantonen dat u hier niets van wist. En dat u er alles aan hebt gedaan om deze activiteiten te voorkomen. Dan alleen kan u strafrechtelijke vervolging voorkomen. Dit valt in de praktijk niet altijd mee.
Daarnaast gaan criminele huurders vaak niet zachtzinnig met een pand om. Zo kan bijvoorbeeld een drugslab voor fikse schade aan uw pand zorgen. Denk hierbij aan doorgebroken muren, brand- en waterschade en illegaal afgetapte elektriciteit. De meeste verzekeraars vergoeden die schade niet.

5 tips om crimineel gebruik van je pand te voorkomen
1. Spreek een marktconforme huur af
Accepteer geen contante betalingen, betalingen via derden of stortingen vanaf een ontraceerbare rekening.
2. Regel de verhuur met de huurder(s) zelf
En vraag om een origineel legitimatiebewijs, geen kopie.
3. Vraag een uittreksel op als de huurder een ondernemer is
Vraag het originele Handelsregisteruittreksel op bij KVK. En controleer of de persoon die wil huren namens het bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan.
4. Laat de huurder zelf een contract afsluiten met een energiebedrijf
Vraag om een kopie.
5. Maak duidelijke afspraken met de huurder
Leg deze afspraken vast in een huurovereenkomst. Schakel hiervoor eventueel een juridisch adviseur of makelaar in.

Neem de volgende zaken op in het huurcontract:
a. Spreek af dat u zelf in het bezit blijft van een sleutel om bij calamiteiten het bedrijfspand te betreden.
b. Leg vast dat je periodiek (b.v. 1 keer per 3 maanden) het bedrijfspand komt inspecteren.
c. Geef huurder schriftelijk gebruiks- en veiligheidsinstructies. Hierin legt u vast waarvoor de huurder het pand mag gebruiken.
d. Omschrijf duidelijk dat hennepteelt of andere criminele activiteiten verboden zijn in het bedrijfspand. Bij constatering van illegale activiteiten wordt de huurovereenkomst ontbonden en het pand ontruimd.
e. Geef aan dat verbouwingen / aanpassingen aan het gebouw en/of de installaties niet zijn toegestaan, zonder uw schriftelijke toestemming.
f. Leg vast dat onderverhuur niet is toegestaan.
g. Maak bij de sleuteloverdracht een opleveringsrapport. Leg goed vast wat de huidige staat (opleveringsniveau) is van jouw bedrijfspand.
h. Laat de huurovereenkomst tekenen voordat de huurder het pand betrekt.
i. Controleer het pand regelmatig. Ziet u verdachte zaken? Kom dan direct in actie en schakel de politie in.

Bron: Kamer van koophandel