Weesfietsenbesluit

Net als bij het Centraal Station hebben VvE’s vaak te maken met oude fietsen die langere tijd onbeheerd staan en vanwege hun slechte conditie niet meer gebruikt worden. Dit, terwijl de VvE fietsenstalling overvol raakt,  niemand zich voor deze fietsen verantwoordelijk voelt en de VvE niet zonder toestemming op rechtmatige wijze andermans eigendommen kan wegnemen.

Net als de overheid kan een VvE gebruik maken van het zogenaamde weesfietsen besluit. De VvE moet dan wel eerst een duidelijk besluit nemen dat zij voornemens is oude / incomplete fietsen in bewaring te nemen en dit transparant communiceren. Na het vergaderbesluit, zal aan de onbekende eigenaar op de betreffende fiets een schriftelijk verzoek moeten worden gedaan de fiets voor een bepaalde (redelijke) termijn te verwijderen. Wordt dit na herhaaldelijke verzoeken niet uitgevoerd, kan de VvE de fiets (voorzien van een foto en een duidelijke datum registratie) in bewaring nemen en moet deze de fiets tenminste een jaar onder zich houden, voor het geval de eigenaar de fiets nog komt opeisen.

Belangrijk hierbij is dat de VvE de fiets dan moet teruggeven maar er ook op toeziet dat dat degene die de fiets komt ophalen ook aantoont dat de fiets zijn/haar eigendom is. Doet de VvE dit niet kan zij later voor verduistering van de fiets aansprakelijk worden gesteld. Verder dient de VvE een besluit te nemen welk maatschappelijk doel zij met de oude fietsen gaat steunen en moeten eventuele inkomsten ten gunste van de VvE komen.

Bron: Rijssenbeek Advocaten en praktijk ervaring