Diensten

De afgelopen 15 jaar is de dienstverlening in de VvE beheer sector sterk veranderd. Gebouwen beschikken steeds meer over hoogwaardige technische installaties, klanten worden veeleisender en de sector krijgt steeds meer te maken met regelgeving. Door de professionalisering van de sector is er diversiteit in de werkvelden ontstaan en is er steeds meer behoefte aan gerichte expertise. Om maatwerk te bieden bij praktische, juridische en bouwkundige VvE vraagstukken, heb ik me gespecialiseerd in:

Interim VvE beheer

Door jarenlange ervaring bij verschillende organisaties, ben ik gewend bedrijfsprocessen...

Splitsen & activeren

Bij het oprichten van een nieuwe VvE komt veel kijken. Omdat zaken...

Eigenaarsvertegenwoordiging

Door de verkoop van huurwoningen spelen VvE’s een steeds grotere rol...

Interim VvE beheer

Door jarenlange ervaring als VvE beheerder bij verschillende organisaties, ben ik gewend bedrijfsprocessen snel eigen te maken. Bij onderbezetting kan ik direct invulling geven aan alle voorkomende bestuurlijke en organisatorische beheertaken. Door maatwerk te leveren worden werkmethoden opgepakt zoals klanten van u gewend zijn en kan uw organisatie aan haar verwachtingen voldoen. Afspraken worden hierbij eenduidig vastgelegd en is alles erop gericht dat een vaste beheerder de portefeuille hierna vloeiend kan overnemen. Het waarnemen van complete beheer-portefeuilles is één van mijn kernactiviteiten. Ik kan u voor korte of langere tijd van dienst zijn, zowel operationeel als beleidsmatig.

Bij VvE beheer ondersteun ik (namens organisaties) verenigingen bij het behartigen van gezamenlijke eigenaarsbelangen. Hieronder valt het adviseren van VvE besturen, het begeleiden van planmatig onderhoud, het monitoren van reparatieverzoeken, de beantwoording van klantvragen, het afhandelen van schadeclaims, het toezicht houden op inkomende VvE bijdragen, het beoordelen en betaalbaar stellen van facturen, het organiseren van ledenvergaderingen, het toelichten van jaarrekeningen, het begeleiden van de besluitvorming, het opstellen van notulen en (indien de vereniging dit wenst) ook het voorzitten van vergaderingen.

Bij het uitvoeren van groot onderhoud, beschik ik over uitgebreide ervaring met het begeleiden van VvE’s en het organiseren van bouwkundig toezicht. Hierbij wordt de aanbesteding en opdrachtverstrekking voorbereid, wordt afgestemd hoe de VvE de kwaliteit gecontroleerd wil hebben en wordt geregeld hoe bewoners hun vragen bij de aannemer kunnen neerleggen. Daarnaast wordt de aannemer –waar nodig– aangestuurd. En, om na oplevering onvoorziene vragen te voorkomen, wordt voor oplevering een enquête onder de eigenaren gehouden.

Als ervaren Twinq-gebruiker kan ik uw organisatie faciliteren bij de implementatie en overstap naar Twinq-software.

Splitsen & activeren

Woningcorporaties en institutionele beleggers transformeren regelmatig verhuur complexen tot gemengde complexen met huur – en koopwoningen. Bij het splitsen en activeren komt veel kijken. Belangrijk is dat de basis van de VvE direct goed geregeld wordt en de nieuwe eigenaren duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Tijdens dit proces, adviseer ik opdrachtgevers over de bijdrage, zorg ik voor duidelijke vastlegging en begeleid ik de de start van de nieuwe vereniging van A tot Z. Nieuwbouw: Naast bestaande bouw, adviseer ik projectontwikkelaars bij het splitsen van nieuwbouw complexen en de oprichting van nieuwe VvE’s.

Eigenaars-vertegenwoordiging

Door de verkoop van huurwoningen spelen VvE’s een steeds grotere rol binnen woningcorporaties. Steeds meer groot-eigenaren van ‘gemengde complexen’ merken dat hun betrokkenheid tijdens VvE vergaderingen door mede-eigenaren gewaardeerd wordt. En, dat juist deze positieve beeldvorming een gunstig effect heeft bij het verkrijgen van bijv. een meerderheid van stemmen en het realiseren van uitpondprojecten.

Bij het vertegenwoordigen van een (groot) eigenaar worden de belangen van de opdrachtgever behartigd en worden bijv. agendavoorstellen tijdens de ledenvergaderingen aan andere eigenaren toegelicht. Daarnaast worden issues die tijdens een VvE vergadering ontstaan opgepakt. Juist, door een klankbord te bieden, wordt voorkomen dat verhalen een eigen leven gaan leiden.

Relatiebeheer

Bij eigenaarsvertegenwoordiging worden bestuurs – en ledenvergaderingen bijgewoond, vooraf vergaderstukken bestudeerd, wordt u als opdrachtgever pro-actief geadviseerd en wordt er m.b.t. de huurders-draagvlak-meting op toegezien dat de vergadering volgens de agenda verloopt (dus geen verrassingen achteraf). Belangrijk is natuurlijk dat klanten/mede-eigenaren zich gehoord voelen. Zodoende moeten de juiste verwachtingen gewekt worden. Na de vergadering worden vervolgens de acties uitgezet. De eigenaars vertegenwoordiger vormt dan ook een belangrijke schakel met de afdeling sociaal beheer.

Leefbaarheid

Niet altijd valt te voorkomen dat een organisatie betrokken raakt bij een slepende kwestie. Denk hierbij aan grote schotelantenne vraagstukken, hennepkwekerijen of gasexplosies (zie foto). Om een structurele oplossing te vinden en het vertrouwen van bewoners te krijgen, is meestal behoefte aan extra begeleiding. Indien gewenst, sta ik uw organisatie bij en houd ik de bewoners periodiek  op de hoogte.

‘Sociaal beheer begint met luisteren’