Diensten

De afgelopen 15 jaar is de dienstverlening in de VvE beheer sector sterk veranderd. Gebouwen beschikken steeds meer over hoogwaardige technische installaties, klanten worden veeleisender en de sector krijgt steeds meer te maken met regelgeving. Door de professionalisering van de sector is er diversiteit in de werkvelden ontstaan. Hierdoor is er meer vraag naar gerichte expertise. Om maatwerk te bieden bij VvE vraagstukken, heb ik me gespecialiseerd in:

Interim VvE beheer

Door jarenlange ervaring, ben ik gewend bedrijfsprocessen...

Splitsen & activeren

Bij het oprichten van een nieuwe VvE komt veel kijken. Omdat zaken...

Eigenaarsvertegenwoordiging

Door de verkoop van huurwoningen spelen VvE’s een steeds grotere rol...

Interim VvE beheer

Door ervaring als VvE beheerder bij verschillende organisaties, ben ik gewend bedrijfsprocessen snel eigen te maken. Bij onderbezetting kan ik direct invulling geven aan alle voorkomende beheertaken. Door maatwerk te leveren worden werkmethoden opgepakt zoals klanten van u gewend zijn en kan uw organisatie aan haar verwachtingen voldoen. Afspraken worden hierbij duidelijk vastgelegd en  alles is erop gericht dat een vaste beheerder de portefeuille hierna vloeiend kan overnemen. Het waarnemen van complete beheer-portefeuilles is één van mijn kernactiviteiten. Ik kan u voor korte of langere tijd van dienst zijn.

Bij VvE beheer ondersteun ik (namens organisaties) verenigingen bij het behartigen van gezamenlijke eigenaarsbelangen. Hieronder valt het adviseren van VvE besturen, het begeleiden van planmatig onderhoud, het monitoren van reparatieverzoeken, de beantwoording van klantvragen, het afhandelen van schadeclaims, het toezicht houden op inkomende VvE bijdragen, het beoordelen en betaalbaar stellen van facturen, het organiseren van ledenvergaderingen, het toelichten van jaarrekeningen, het begeleiden van de besluitvorming, het opstellen van notulen en het voorzitten van vergaderingen.

Bij het uitvoeren van groot onderhoud, beschik ik over veel ervaring met het begeleiden van VvE’s en het organiseren van bouwkundig toezicht. Hierbij wordt de aanbesteding en opdrachtverstrekking voorbereid, wordt afgestemd hoe de VvE de kwaliteit gecontroleerd wil hebben en wordt geregeld hoe bewoners hun vragen bij de aannemer kunnen neerleggen. Daarnaast wordt de aannemer –waar nodig– aangestuurd. En, om na oplevering onvoorziene vragen te voorkomen, wordt voor de oplevering een enquête onder de eigenaren gehouden.

Als ervaren TwinQ-gebruiker kan ik uw organisatie faciliteren bij de implementatie en overstap naar Twinq-software.

Splitsen & activeren

Woningcorporaties en institutionele beleggers transformeren regelmatig voormalige verhuur complexen tot gemengde complexen met huur – en koopwoningen. Bij het splitsen en activeren komt veel kijken. Belangrijk is dat de basis van de VvE direct goed geregeld wordt en de nieuwe eigenaren duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Tijdens dit proces, adviseer ik opdrachtgevers over de bijdrage, zorg ik voor duidelijke vastlegging en begeleid ik de de start van de nieuwe vereniging van A tot Z.  Nieuwbouw: Naast bestaande bouw, adviseer ik projectontwikkelaars bij het splitsen van nieuwbouw complexen en de oprichting van nieuwe VvE’s.

Eigenaars-vertegenwoordiging

Steeds meer groot-eigenaren van ‘gemengde complexen’ merken dat hun betrokkenheid tijdens VvE vergaderingen noodzakelijk is en  door mede-eigenaren wordt gewaardeerd. Deze positieve beeldvorming is van belang bij het realiseren van uitpondprojecten, bijv. bij het verkrijgen van een meerderheid van stemmen.

Bij het vertegenwoordigen van een (groot) eigenaar worden de belangen van de opdrachtgever behartigd en worden bijv. agendavoorstellen tijdens de ledenvergaderingen aan andere eigenaren toegelicht. Daarnaast worden issues die tijdens een VvE vergadering ontstaan opgepakt. 

Relatiebeheer

Bij eigenaarsvertegenwoordiging worden bestuurs – en ledenvergaderingen bijgewoond, vooraf vergaderstukken bestudeerd, wordt u als opdrachtgever pro-actief geadviseerd en wordt er m.b.t. de huurders-draagvlak-meting op toegezien dat de vergadering volgens de agenda verloopt (dus geen verrassingen achteraf). Belangrijk is hierbij dat klanten/mede-eigenaren zich gehoord voelen. Zodoende moeten de juiste verwachtingen gewekt worden en afspraken worden nagekomen. De eigenaars vertegenwoordiger vormt dan ook een belangrijke schakel tussen de mede-eigenaren en de afdeling sociaal beheer.

Leefbaarheid

Niet altijd valt te voorkomen dat een organisatie betrokken raakt bij een slepende kwestie. Denk hierbij aan grote schotelantenne vraagstukken, hennepkwekerijen of gasexplosies (zie foto). Om een structurele oplossing te vinden en het vertrouwen van bewoners te krijgen, is meestal behoefte aan extra begeleiding. Indien gewenst, sta ik uw organisatie bij en houd ik de bewoners periodiek  op de hoogte.

 

‘Sociaal beheer begint met luisteren’